محصولات موتور سکشنال

      موتورهای سکشنال زیر سقفی یکی از محصولات حرفه ای در صنعت درب اتوماتیک است که قادر است درب را به زیر سقف بکشاند و کمترین حجم از زیر سقف را اشغال نمایند. اخیرا از موتورهای سکشنال در موتورهای ریلی جهت برقی کردن دربها به طرفین با تکنیک جالبی نیز استفاده می کردد.

      عنوان :
      تعداد نمایش :