محصولات کنترل تردد

  عنوان :
  تعداد نمایش :

  کارت خوان حرفه ای مدل 1224 بتا

  10,000,000 ریال

  کارت خوان بتا مدل 1222

  4,850,000 ریال

  کارت خوان بتا مدل BSI1201-C

  2,400,000 ریال

  کارت خوان حرفه ای مدل 1201 بتا

  2,000,000 ریال

  کارت بتا مدل( RFID (EM/MIFARE

  50,000 ریال

  دستبند بتا مدل( RFID (Mifare 13.56m

  170,000 ریال

  دستبند بتا مدل (RFID (EM125K

  160,000 ریال

  تگ جاسوئیچی بتا مدل (RFID (EM/MIFARE

  50,000 ریال

  کارت خوان بتا مدل 1205A

  2,800,000 ریال

  کارت خوان بتا مدل BSI 1204

  5,650,000 ریال

  کارت خوان حرفه ای مدل 1207 بتا

  21,200,000 ریال