محصولات کنترل تردد

  عنوان :
  تعداد نمایش :

  کارت خوان حرفه ای مدل 1224 بتا

  10,000,000 ریال

  کارت خوان بتا مدل 1222

  4,850,000 ریال

  کارت خوان بتا مدل BSI1201-C

  2,400,000 ریال

  کارت خوان حرفه ای مدل 1201 بتا

  2,000,000 ریال

  کارت بتا مدل( RFID (EM/MIFARE

  50,000 ریال

  دستبند بتا مدل( RFID (Mifare 13.56m

  170,000 ریال

  دستبند بتا مدل (RFID (EM125K

  160,000 ریال

  کارت خوان بتا مدل 1205A

  2,800,000 ریال

  کارت خوان بتا مدل BSI 1204

  5,650,000 ریال

  کارت خوان حرفه ای مدل 1207 بتا

  21,200,000 ریال