محصولات موتور ریلی

  موتورهای ریلی جهتبرقی نمودن دربهای کشویی مختلف استفاده می شوند و بصورت عمومی در وزنهای 800، 1200 و 1500 کیلوگرم تولید می شوند.

  عنوان :
  تعداد نمایش :

  موتور درب ریلی 1500 کیلوگرم بارزانته2016

  70,000,000 ریال

  موتور درب ریلی 800 کیلوگرم بارزانته 2016

  50,000,000 ریال

  موتور درب ریلی F550 بتا (24 ولت )

  70,000,000 ریال

  موتور درب ریلی F500 بتا ( 220 ولت)

  73,000,000 ریال

  موتور درب ریلی 2000 فراز

  ناموجود

  موتور درب ریلی 1200 فراز

  ناموجود

  موتور درب ریلی MOVER8 پروتیکو

  ناموجود

  موتور ریلی درب ریلی MOVER 5 پروتیکو

  ناموجود

  موتور درب ریلی 8P فراز

  ناموجود

  موتور درب ریلی 5P فراز

  ناموجود