محصولات محصولات هوشمند

  عنوان :
  تعداد نمایش :

  کارت خوان حرفه ای مدل 1224 بتا

  10,000,000 ریال

  کارت خوان بتا مدل 1222

  4,850,000 ریال

  کارت خوان بتا مدل BSI1201-C

  2,400,000 ریال

  کارت خوان حرفه ای مدل 1201 بتا

  2,000,000 ریال

  کارت بتا مدل( RFID (EM/MIFARE

  50,000 ریال

  دستبند بتا مدل( RFID (Mifare 13.56m

  170,000 ریال

  دستبند بتا مدل (RFID (EM125K

  160,000 ریال

  کارت خوان بتا مدل 1205A

  2,800,000 ریال

  کارت خوان بتا مدل BSI 1204

  5,650,000 ریال

  کارت خوان حرفه ای مدل 1207 بتا

  21,200,000 ریال

  حضور غیاب بتا مدل 2207

  27,000,000 ریال

  حضور غیاب بتا مدل 2206

  30,500,000 ریال

  حضور غیاب بتا مدل 2205

  26,500,000 ریال

  ریموت هوشمند مدل MX-SH-RC-01

  10,500,000 ریال

  زنگ هوشمند مکسرون مدل MX-SH-DB-01

  12,800,000 ریال

  ترموستات مکسرون مدل MX-SH-TC-01

  34,600,000 ریال

  حسگر نشت آب مکسرون مدل MX-SH-WLS-01

  12,800,000 ریال

  حسگر دود مدل MX-SH-SD-01

  15,300,000 ریال

  حسگر حرکت مدل MX-SH-PIR-01

  12,900,000 ریال

  حسگر حرارت و رطوبت مدل MX-SH-THS-01

  15,300,000 ریال

  حسگر CO2 مدل MX-SH-CO2-01

  69,100,000 ریال

  ماژول دو پل هوشمند مدل MX-SH-ES2-01

  11,000,000 ریال

  ماژول دو پل هوشمند مدل MX-SH-PF-01

  12,500,000 ریال

  ماژول تک پل هوشمند مدل MX-SH-ES1-01

  11,000,000 ریال

  لامپ هوشمند مدل MX-SH-BWCL-01

  10,500,000 ریال

  پریز هوشمند مدل MX-SH-WPM-01

  11,200,000 ریال

  موتور پرده هوشمند مدل MX-SH-CM-01

  29,500,000 ریال

  کلید پرده هوشمند مدل MX-SH-CC-02

  15,900,000 ریال

  کلید دیمر هوشمند مدل MX-SH-CC-01

  15,000,000 ریال

  کلید دیمر هوشمند مدل MX-SH-D1-01

  15,000,000 ریال

  کلید سه پل هوشمند مدل MX-SH-WS3-03

  16,600,000 ریال

  کلید سه پل هوشمند مدل MX-SH-WS3-01

  16,600,000 ریال

  کلید دو پل هوشمند مدل MX-SH-WS2-03

  15,600,000 ریال

  کلید تک پل هوشمند MX-SH-WS1-03

  13,100,000 ریال

  کلید سناریو مدل MX-SH-SS-02

  15,500,000 ریال

  دوربین ثابت هوشمند مدل MX-SH-FC-02

  19,700,000 ریال

  کنترلر اصلی مکسرون مدل MX-SH-GW-02

  34,600,000 ریال