محصولات دوربین مداربسته IP

  عنوان :
  تعداد نمایش :

  دوربین بولت شبکه 3مگاپیکسل مدل DYHK60

  5,790,000 ریال

  دوربین دام شبکه 3 مگاپیکسل دیددرشب رنگی مدل IPC2HK307

  9,990,000 ریال

  دوربین دام 5 مگاپیکسل تحت شبکه برایتون مدل IPC7L552D8AQ-I

  18,000,000 ریال
  6%

  دوربین شبکه فاراد 3مگاپیکسل مدل IPF-375BF-SW-3MP

  12,784,000 ریال
  13,600,000 ریال
  6%

  دوربین شبکه فاراد 3مگاپیکسل مدل IPF-330BF-SW-3MP

  11,468,000 ریال
  12,200,000 ریال

  دوربین بولت 5 مگاپیکسل تحت شبکه برایتون مدل IPC7L552B15-I

  18,000,000 ریال

  دوربین دام 2 مگاپیکسل تحت شبکه برایتون مدل IPC74521D89-FMI

  19,500,000 ریال

  دوربین بولت 2مگاپیکسل تحت شبکه برایتون مدل IPC74521B17-AI

  18,500,000 ریال

  دوربین دام 2 مگاپیکسل تحت شبکه برایتون مدل IPC73521D87-I

  11,000,000 ریال

  دوربین بولت 2 مگاپیکسل تحت شبکه برایتون مدل IPC73521B15-I

  11,000,000 ریال
  6%

  دوربین شبکه فاراد 5مگاپیکسل مدل IPF -530BF-SW-5MP

  16,826,000 ریال
  17,900,000 ریال
  6%

  دوربین شبکه فاراد 3مگاپیکسل مدل IPF-360BF-SW-3MP

  10,152,000 ریال
  10,800,000 ریال

  دوربین بولت 5 مگاپیکسل تحت شبکه برایتون مدلIPC70520C29-AI

  ناموجود

  دوربین دام 2 مگاپیکسل تحت شبکه برایتون مدل IPC74521E89-FMI

  ناموجود

  دوربین دام 2 مگاپیکسل تحت شبکه برایتون مدل IPC 74521D89-FMI -2.8MM

  ناموجود

  دوربین بولت 2 مگاپیکسل تحت شبکه برایتون مدل IPC74521C29-AI

  ناموجود

  دوربین دام 5 مگاپیکسل تحت شبکه برایتون مدل IPC70651E89WD-AI

  ناموجود

  دوربین بولت 5 مگااپیکسل تحت شبکه برایتون مدل IPC70651C29WD-AI

  ناموجود

  دوربین دام 2 مگاپیکسل تحت شبکه برایتون مدل IPC74520E89-FMI

  ناموجود

  دوربین دام 2 مگاپیکسل تحت شبکه برایتون مدل IPC74520E91-I

  ناموجود

  دوربین بولت 2 مگاپیکسل تحت شبکه برایتون مدل IPC74520C29-AI

  ناموجود

  دوربین بولت 5 مگاپیکسل تحت شبکه برایتون مدل IPC74650B17WD-AI

  ناموجود

  دوربین دام 5 مگاپیکسل تحت شبکه برایتون مدل IPC74650D89WD-AI

  ناموجود

  دوربین دام 2 مگاپیکسل تحت شبکه برایتون مدلipc74520d89FMI

  ناموجود

  دوربین بولت 2 مگاپیکسل تحت شبکه برایتون ipc74520b17

  ناموجود

  دوربین بولت 2 مگاپیکسل تحت شبکه برایتون مدل IPC70520B17-AI

  ناموجود

  دوربین دام 5 مگاپیکسل تحت شبکه برایتون مدل IPC74650E89WD-AI

  ناموجود

  دوربین بولت 5 مگاپیکسل تحت شبکه برایتون مدل IPC74650C29WD-AI

  ناموجود

  دوربین دام 5 مگاپیکسل تحت شبکه برایتون مدل IPC74650E89WD-AI

  ناموجود

  دوربین دام 5 مگاپیکسل تحت شبکه برایتون مدل IPC70650D89WD-AFI

  ناموجود

  دوربین دام 5 مگا پیکسل تحت شبکه برایتون مدل IPC70650E91WD-AIZ

  ناموجود

  دوربین بولت 5 مگاپیکسل تحت شبکه برایتون مدل IPC70650C29WD-AIZ

  ناموجود

  دوربین دام 2 مگاپیکسل تحت شبکه برایتون مدل IPC70520D89-AI

  ناموجود

  دوربین دام 2 مگاپیکسل تحت شبکه برایتون مدل IPC70520E91-AI

  ناموجود

  دوربین بولت 2 مگاپیکسل تحت شبکه برایتون مدل IPC70520C29-AI

  ناموجود

  دوربین بولت 2 مگاپیکسل IP لانگسی مدل LBF30HSF200

  ناموجود

  دوربین بولت 2 مگاپیکسل IP لانگسی مدل LBH30HSF200

  ناموجود

  دوربین دام 2 مگاپیکسل IP لانگسی مدل LIRDLAHSF200

  ناموجود