محصولات دستگاه ذخیره ساز NVR

  عنوان :
  تعداد نمایش :

  دستگاه ذخیره ساز برایتون مدل NVR7E08P-D58E

  28,600,000 ریال

  دستگاه ذخیره ساز شبکه برایتون مدل NVR7E16P-G1L

  41,500,000 ریال

  دستگاه ذخیره ساز برایتون مدل NVR6B16P-N53

  65,000,000 ریال

  دستگاه ذخیره ساز برایتون مدل NVR6B32P-W26-8H

  196,000,000 ریال

  دستگاه ذخیره ساز برایتون مدل NVR- 6B32EP-W27-4H

  173,000,000 ریال