مطالب

   فراخوان مشمولین جدید قانون مالیات بر ارزش افزوده

   فراخوان مشمولین جدید قانون مالیات بر ارزش افزوده

   مدیر 21 آذر 1402

   مشمولین مرحله دهم قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت ثبت نام و اجرای این قانون از ابتدای مهرماه سال جاری، فراخوان شدند.