ششمین دوره آشنایی با تکنولوژی پهپاد

    

    

    

   فیلم دوره آموزشی

    

   مدیر ۱۴۰۰/۰۶/۱۵

   نظرات

   چقدر خوب شد قالب جدید1 روز قبل
   ها یره روزگار همینه یک روز مییی یه روز میای پاسخ
   چقدر خوب شد قالب جدید1 روز قبل
   ها یره روزگار همینه یک روز مییی یه روز

   پیام خود را بگذارید