سوابق دوره های آموزشی

   ششمین دوره آشنایی با تکنولوژی پهپاد

   ششمین دوره آشنایی با تکنولوژی پهپاد

   مدیر ۱۴۰۰/۰۶/۱۵

   محل برگزاری : کارخانه نوآوری گرگان

   پنجمین دوره فناوری پهپاد گلستان

   پنجمین دوره فناوری پهپاد گلستان

   مدیر ۱۳۹۸/۰۶/۱۴

   محل برگزاری : پارک علم و فناوری گلستان

   چهارمین دوره فناوری پهپاد گلستان

   چهارمین دوره فناوری پهپاد گلستان

   مدیر ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

   محل برگزاری : فرودگاه بین المللی گرگان

   سومین دوره فناوری پهپاد گلستان

   سومین دوره فناوری پهپاد گلستان

   مدیر ۱۳۹۷/۰۹/۱۳

   محل برگزاری : دانشگاه گنبدکاووس

   دومین دوره فناوری پهپاد گلستان

   دومین دوره فناوری پهپاد گلستان

   مدیر ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

   محل برگزاری : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

   اولین دوره فناوری پهپاد گلستان

   اولین دوره فناوری پهپاد گلستان

   مدیر ۱۳۹۶/۱۰/۲۸

   محل برگزاری : پارک علم و فناوری گلستان