سوابق دوره های آموزشی

  اولین دوره فناوری پهپاد گلستان

  اولین دوره فناوری پهپاد گلستان

  مدیر ۱۳۹۶/۱۰/۲۸

  محل برگزاری : پارک علم و فناوری گلستان

  دومین دوره فناوری پهپاد گلستان

  دومین دوره فناوری پهپاد گلستان

  مدیر ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

  محل برگزاری : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

  سومین دوره فناوری پهپاد گلستان

  سومین دوره فناوری پهپاد گلستان

  مدیر ۱۳۹۷/۰۹/۱۳

  محل برگزاری : دانشگاه گنبدکاووس

  چهارمین دوره فناوری پهپاد گلستان

  چهارمین دوره فناوری پهپاد گلستان

  مدیر ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

  محل برگزاری : فرودگاه بین المللی گرگان

  پنجمین دوره فناوری پهپاد گلستان

  پنجمین دوره فناوری پهپاد گلستان

  مدیر ۱۳۹۸/۰۶/۱۴

  محل برگزاری : پارک علم و فناوری گلستان