مطالب موجود در دسته دزدگیر اماکن

   مقاله آموزشی آشنایی با دزدگیر اماکن

   مقاله آموزشی آشنایی با دزدگیر اماکن

   مدیر ۱۴۰۱/۰۹/۱۶

   این دستگاه به هنگام گذر از یک حریم خصوصی یا شکستن یک قفل،با اعلام صدا، این عمل غیرقانونی را اعلان می‌ کند.