دوره آموزشی پهپاد

      برای ثبت نام و شرکت در دوره آموزشی فناوری پهپاد بایستی ابتدا در سایت هامین ثبت نام نموده و پس از تکمیل پروفایل کاربری از طریق لینک ذیل نسبت به خرید پکیج دوره اقدام نمائید.

      http://haamin.ir/uav

      مدیر ۱۴۰۰/۰۶/۰۷