محصولات کابل های رابط

   عنوان :
   تعداد نمایش :

   کابل شبکه 3 متری Schneider-PachCord-UTP 3M

   380,000ریال

   کابل شبکه 5 متری Schneider-PachCord-UTP 5M

   520,000ریال

   کابل شبکه 1 متری Schneider-PachCord-UTP 1M

   330,000ریال

   کابل شبکه 3 متری Dlink-PachCord-UTP3M

   680,000ریال

   کابل شبکه 1 متری Dlink-PachCord-UTP 1M

   360,000ریال

   کابل آماده تصویر و برق فیش دار 15 متری

   550,000ریال

   کابل شبکه 0.5 متری -CAT6-SUNSET

   240,000ریال

   کابل شبکه 20 متری -CAT6

   1,850,000ریال

   کابل شبکه 10 متری - CAT6

   1,200,000ریال
   تنها 2 عدد در انبار باقی مانده

   کابل شبکه 5 متری -CAT6

   600,000ریال

   کابل 20 متری VGA

   3,200,000ریال
   تنها 1 عدد در انبار باقی مانده

   کابل 15 متری VGA

   2,150,000ریال
   تنها 1 عدد در انبار باقی مانده
   مشاهده بیشتر
   بستن