محصولات لوازم جانبی Accessories

  عنوان :
  تعداد نمایش :

  آداپتور 12 ولت، 2 آمپر وارداتی

  440,000 ریال

  تقویت کیفیت تصویر

  1,470,000 ریال

  فیش تغذیه 1 به 4 نری

  100,000 ریال

  کابل آماده تصویر و برق فیش دار 15 متری

  400,000 ریال

  5 آمپر وارداتی پک 50 عددی

  35,000,000 ریال
  40,000,000 ریال

  2 آمپر وارداتی پک 50 عددی

  18,000,000 ریال
  20,000,000 ریال

  سوکت CAT6 UTP ( 100 عددی )

  1,500,000 ریال

  کمباکس 15 طوسی کارتن 52 عددی

  6,760,000 ریال

  کمباکس 13 طوسی کارتن 95 عددی

  9,500,000 ریال

  کمباکس 15 سفید کارتن 52 عددی

  8,840,000 ریال

  کمباکس 13 سفید کارتن 95 عددی

  12,350,000 ریال

  سوکت BNC پرسی ( 100عددی )

  4,290,000 ریال

  سوکت CAT6 SFTP فلزی ( 100 عددی )

  2,800,000 ریال

  فیش BNC پیچی (بسته 100 عددی)

  3,500,000 ریال

  رک 5 یونیت

  2,100,000 ریال

  آداپتور 12 ولت ، 5 آمپر

  750,000 ریال

  برل شبکه

  50,000 ریال

  روکش سوکت شبکه

  6,000 ریال

  سوکت CAT6 فلزی SFTP

  28,000 ریال

  سوکت CAT6 شبکه

  15,000 ریال

  فیش مادگی با سیم

  22,000 ریال

  فیش نری ترمینالی

  27,000 ریال

  فیش نری با سیم

  20,000 ریال

  فیش سونی AV

  50,000 ریال

  فیش BNC پیچی نارنجکی

  35,000 ریال

  کابل همراه برق ترکیبی 100 متری (0.7،96)

  4,200,000 ریال

  کابل شبکه 1 متری CAT6-SUNSET

  230,000 ریال

  کابل شبکه 0.5 متری -CAT6-SUNSET

  190,000 ریال

  کابل شبکه 0.3 متری -CAT6-SUNSET

  170,000 ریال

  کابل شبکه 20 متری -CAT6

  900,000 ریال

  کابل شبکه 10 متری - CAT6

  620,000 ریال

  کابل شبکه 5 متری -CAT6

  390,000 ریال

  کابل شبکه 1.5 متری -CAT6

  170,000 ریال

  کابل شبکه 1 متری - CAT6

  140,000 ریال

  کابل 20 متری VGA

  2,800,000 ریال

  کابل 15 متری VGA

  2,100,000 ریال

  کابل 10 متری VGA

  1,800,000 ریال

  کابل 5 متری VGA

  930,000 ریال

  کابل 3 متری VGA

  580,000 ریال

  کابل 1.5 متری VGA

  300,000 ریال

  کابل شبکه 30 متری -CAT5

  820,000 ریال

  کابل شبکه 20 متری -CAT5

  700,000 ریال

  کابل شبکه 10 متری تسکو- CAT5

  420,000 ریال

  کابل شبکه 5 متری CAT5

  270,000 ریال

  کابل شبکه 3 متری -CAT5

  220,000 ریال

  کابل شبکه 1.5 متری -تسکو CAT5

  140,000 ریال

  کابل شبکه 1 متری -CATS5

  110,000 ریال

  کابل 20 متری HDMI

  4,400,000 ریال