محصولات خانه هوشمند

  عنوان :
  تعداد نمایش :

  ریموت هوشمند مدل MX-SH-RC-01

  10,500,000 ریال

  دکمه درخواست کمک مکسرون مدل MX-SH-PAB-01

  10,700,000 ریال

  زنگ هوشمند مکسرون مدل MX-SH-DB-01

  12,800,000 ریال

  دکمه زنگ هوشمند مکسرون مدل MX-SH-DBB-01

  10,200,000 ریال

  ترموستات مکسرون مدل MX-SH-TC-01

  34,600,000 ریال

  شیر هوشمند آب مکسرون مدل MX-SH-WV-01

  18,000,000 ریال

  حسگر نشت آب مکسرون مدل MX-SH-WLS-01

  12,800,000 ریال

  حسگر نشت گاز مکسرون مدل MX-SH-FGD-01

  16,600,000 ریال

  حسگر روشنایی مکسرون مدل MX-SH-LS-01

  15,900,000 ریال

  حسگر دود مدل MX-SH-SD-01

  15,300,000 ریال

  حسگر حرکت مدل MX-SH-PIR-01

  12,900,000 ریال

  حسگر حرارت و رطوبت مدل MX-SH-THS-01

  15,300,000 ریال

  حسگر CO2 مدل MX-SH-CO2-01

  69,100,000 ریال

  ماژول دو پل هوشمند مدل MX-SH-ES2-01

  11,000,000 ریال

  ماژول دو پل هوشمند مدل MX-SH-PF-01

  12,500,000 ریال

  ماژول تک پل هوشمند مدل MX-SH-ES1-01

  11,000,000 ریال

  لامپ هوشمند مدل MX-SH-BWCL-01

  10,500,000 ریال

  پریز هوشمند مدل MX-SH-WPM-01

  11,200,000 ریال

  موتور پرده هوشمند مدل MX-SH-CM-01

  29,500,000 ریال

  کلید پرده هوشمند مدل MX-SH-CC-02

  15,900,000 ریال

  کلید دیمر هوشمند مدل MX-SH-CC-01

  15,000,000 ریال

  کلید دیمر هوشمند مدل MX-SH-D1-01

  15,000,000 ریال

  کلید سه پل هوشمند مدل MX-SH-WS3-03

  16,600,000 ریال

  کلید سه پل هوشمند مدل MX-SH-WS3-01

  16,600,000 ریال

  کلید دو پل هوشمند مدل MX-SH-WS2-03

  15,600,000 ریال

  کلید تک پل هوشمند MX-SH-WS1-03

  13,100,000 ریال

  کلید سناریو مدل MX-SH-SS-02

  15,500,000 ریال

  دوربین ثابت هوشمند مدل MX-SH-FC-02

  19,700,000 ریال

  دوربین متحرک هوشمند مدل MX-SH-PTC-02

  31,900,000 ریال

  تکرار کننده - تقویت کننده مکسرون مدل MX-SH-RP-01

  8,400,000 ریال

  کنترلر اصلی مکسرون مدل MX-SH-GW-02

  34,600,000 ریال

  چشمی درب هوشمند مکسرون مدل MX-SH-DG-01

  ناموجود

  آژیر و فلاشر مکسرون مدل MX-SH-SR-01

  ناموجود

  ارسال کننده IR مکسرون مدل MX-SH-IRT-01

  ناموجود

  حسگر درب و پنجره مکسرون مدل MX-SH-D5-01

  ناموجود

  کلید دو پل هوشمند مدل MX-SH-WS2-01

  ناموجود

  کلید تک پل هوشمند مدل MX-SH-WS1-01

  ناموجود