اسلایدر

   دوربین مداربسته IP

   دوربین مداربسته تحت شبکه 4 مگاپیکسل ویدئوپارک مدل ZN-NC-GCR3400-I5ZPF

   120,790,000ریال
   تنها 2 عدد در انبار باقی مانده

   دوربین مداربسته تحت شبکه 4 مگاپیکسل ویدئوپارک مدل ZN-NC-GBR-2400WD-IPS

   62,020,000ریال
   تنها 2 عدد در انبار باقی مانده

   دوربین مداربسته تحت شبکه 3 مگاپیکسل ویدئوپارک مدل ZN-NC-GBR3300WD-I5ZPF

   138,510,000ریال
   تنها 2 عدد در انبار باقی مانده
   ویژه

   دوربین مداربسته تحت شبکه 4 مگاپیکسل داهوا مدل DH-IPC-HDW1431T1P-S4

   26,521,600ریال
   تنها 2 عدد در انبار باقی مانده

   دوربین مداربسته تحت شبکه 2 مگاپیکسل تیاندی مدل TC-C32WP

   44,100,000ریال
   تنها 2 عدد در انبار باقی مانده
   ویژه
   ویژه

   دوربین مداربسته تحت شبکه 5 مگاپیکسل تیاندی مدل TC-C35TS با لنز موتورایز 13.5-2.7

   124,660,000ریال
   تنها 1 عدد در انبار باقی مانده

   دوربین مداربسته HD

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل برایتون مدل UVC22B15

   6,840,000ریال

   دوربین مداربسته 5 مگاپیکسل برایتون مدل UVC65B19B

   13,200,000ریال

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل برایتون مدل UVC78B29

   15,000,000ریال

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل برایتون مدل UVC78T02

   6,050,000ریال

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل برایتون مدل UVC78E97

   15,500,000ریال
   تنها 2 عدد در انبار باقی مانده

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل برایتون مدل UVC78C29

   15,490,000ریال
   تنها 2 عدد در انبار باقی مانده

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل نونیم مدل A-E6

   ناموجود

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل نونیم مدل A-M60

   ناموجود

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل نونیم مدل A-75DH

   ناموجود

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل نونیم مدل 8225

   ناموجود

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل نونیم A70

   ناموجود

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل نونیم مدل A-60XA

   ناموجود

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل نونیم مدل S18

   ناموجود

   دوربین مداربسته 2.4 مگاپیکسل فاراد مدل DF-270BFS

   5,550,000ریال

   دوربین مداربسته 5 مگاپیکسل نونیم مدل A-DH60

   ناموجود

   دوربین مداربسته 2.4 مگاپیکسل فاراد مدل DF-230BFS

   ناموجود

   دوربین مداربسته 2.4 مگاپیکسل فاراد DF-280BFS

   ناموجود

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل فاراد DF-277BFF

   ناموجود

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل فاراد DF-237BFF

   ناموجود

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل نونیم مدل PD18

   ناموجود

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل برایتون مدل 77B19B-C

   11,500,000ریال

   دوربین مداربسته 5 مگاپیکسل نونیم مدل 8220

   5,900,000ریال

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل نونیم مدل 60F

   ناموجود

   دوربین مداربسته 5 مگاپیکسل نونیم مدل H6

   5,970,000ریال

   دوربین مداربسته 2مگاپیکسل نونیم مدل D10

   ناموجود

   دوربین مداربسته فلت رم خور 2 مگاپیکسل نونیم

   ناموجود

   دوربین مداربسته 5 مگاپیکسل برایتون مدل UVC83C29

   19,700,000ریال
   تنها 2 عدد در انبار باقی مانده

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل برایتون مدل UVC68D85

   11,000,000ریال

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل نونیم مدل TR-W60

   ناموجود

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل نونیم مدل8229

   ناموجود

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل نونیم مدل 50H

   ناموجود

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل نونیم مدل H1

   ناموجود

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل نونیم مدل 24HD

   ناموجود

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل نونیم مدل 36DH

   ناموجود

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل نونیم مدل D5

   ناموجود

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل نونیم مدل sony8302

   5,700,000ریال

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل برایتون مدل UVC77D8A

   11,500,000ریال
   تنها 2 عدد در انبار باقی مانده

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل نونیم مدل 8223

   ناموجود

   دوربین مداربسته 5 مگاپیکسل نونیم مدل 90HK

   ناموجود

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل نونیم مدل 8301

   ناموجود

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل نونیم مدل 60TSW

   ناموجود

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل نونیم مدل 8223XM

   ناموجود

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل نونیم مدل 8229XM

   ناموجود

   دوربین مداربسته 4 مگاپیکسل داهوا مدل HFW1400DP

   24,920,000ریال
   تنها 2 عدد در انبار باقی مانده

   دوربین مداربسته 4 مگاپیکسل داهوا مدل HFW1400CMP

   ناموجود

   دوربین مداربسته 4 مگاپیکسل داهوا مدل HDW1400TRQP

   ناموجود

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل داهوا مدل HFW1209TLMP-L

   18,760,000ریال

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل داهوا مدل HFW1200TLP

   ناموجود

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل داهوا مدل HFW1200DP

   18,300,000ریال

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل داهوا مدل HDW1209TLQP-A-LED

   17,070,000ریال

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل داهوا مدل HDW1200EMP-A

   18,300,000ریال

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل داهوا مدل HDW1200MP

   14,440,000ریال
   تنها 2 عدد در انبار باقی مانده

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل داهوا مدل DH-HAC-B2A21

   11,150,000ریال

   دوربین مداربسته 5 مگاپیکسل داهوا مدل B2A51

   18,760,000ریال

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل داهوا مدل T2A21

   12,000,000ریال

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل داهوا مدل T1A21

   6,660,000ریال

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل نونیم مدل 60d

   ناموجود

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل نونیم مدل r7v

   ناموجود

   دوربین مداربسته 5 مگاپیکسل نونیم مدل 8225

   5,500,000ریال

   دوربین مداربسته 5 مگاپیکسل داهوا مدل T2A51

   18,760,000ریال

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل داهوا مدل B1A21

   9,230,000ریال

   دوربین مداربسته 5 مگاپیکسل داهوا مدل B1A51

   16,150,000ریال

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل داهوا مدل HFW1209CP-LED

   13,840,000ریال

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل داهوا مدل HFW1200CMP

   14,000,000ریال

   دوربین مداربسته 5 مگاپیکسل داهوا مدل HFW1500CMP

   20,360,000ریال

   دوربین بولت 5 مگاپیکسل داهوا مدل HFW1509TLMP-LED

   23,330,000ریال29,900,000

   دوربین مداربسته5مگاپیکسل داهوا مدل HFW1500TLP

   19,920,000ریال

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل نونیم مدل AHD-530

   ناموجود

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل نونیم مدل AHD-206

   ناموجود

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل نونیم مدل AHD-60AY

   ناموجود

   دوربین مداربسته 5 مگاپیکسل نونیم مدل AHD-8301

   ناموجود

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل نونیم مدل AHD-F6

   ناموجود

   دوربین های مدار بسته HD برایتون

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل برایتون مدل UVC78T02

   6,050,000ریال

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل برایتون مدل UVC77D8A

   11,500,000ریال
   تنها 2 عدد در انبار باقی مانده

   دوربین های CVI داهوا

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل داهوا مدل DH-HAC-B2A21

   11,150,000ریال

   دوربین مداربسته 5 مگاپیکسل داهوا مدل B2A51

   18,760,000ریال

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل داهوا مدل T2A21

   12,000,000ریال

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل داهوا مدل T1A21

   6,660,000ریال

   دوربین های مداربسته آلباترون

   دوربین های وایرلس IOT

   اسپیددام بیسیم 5مگاپیکسل نونیم مدل P20-4g-warm-Wifi

   28,600,000ریال
   تنها 1 عدد در انبار باقی مانده

   اسپیددام بیسیم 5مگاپیکسل نونیم مدل 4g-Wifi

   ناموجود

   اسپیددام بیسیم 2مگاپیکسل نونیم مدل AI-K7-Wifi

   12,500,000ریال
   تنها 2 عدد در انبار باقی مانده

   اسپیددام بیسیم 5مگاپیکسل نونیم مدل YZ-P3-Wifi

   14,000,000ریال
   تنها 2 عدد در انبار باقی مانده

   دوربین لامپی چرخشی V380

   8,500,000ریال

   دوربین مانیتور کودک 1.3 مگاپیکسل BABY CAM FMمدل FARA

   8,900,000ریال
   ویژه

   دوربین بیسیم 2مگاپیکسل برایتون مدل IoT-2112P8

   9,990,000ریال13,500,000

   دستگاه NVR

   دستگاه ضبط تصویر 32 کانال داهوا مدل (DHI-NVR5232-4KS2(V2

   174,300,000ریال
   تنها 1 عدد در انبار باقی مانده

   دستگاه ضبط تصویر 4 کانال داهوا مدل DHI-NVR1104HS-S3-H

   24,150,000ریال
   تنها 2 عدد در انبار باقی مانده

   دستگاه ضبط تصویر 5 کانال تیاندی مدل TC-R3105(I/B/L)

   25,900,000ریال

   دستگاه ضبط تصویر 5 کانال تیاندی مدل TC-R3105(I/B)

   ناموجود

   دستگاه ضبط تصویر 10 کانال تیاندی مدل (I/B)TC-R3110

   47,340,000ریال

   دستگاه ضبط تصویر 20 کانال تیاندی مدل (I/B)TC-R3120

   ناموجود

   دستگاه ضبط تصویر 40 کانال تیاندی مدل (I/B/N/H)TC-R3240

   181,680,000ریال
   تنها 2 عدد در انبار باقی مانده

   دستگاه ضبط تصویر 20 کانال تیاندی مدل (I/B/K)TC-R3220

   102,700,000ریال
   تنها 2 عدد در انبار باقی مانده

   دستگاه ضبط تصویر 8 کانال داهوا مدل DHI-NVR5208-8P-4KS2

   121,700,000ریال
   تنها 1 عدد در انبار باقی مانده