اسلایدر

   دوربین مداربسته IP

   دوربین مداربسته تحت شبکه 5 مگاپیکسل داهوا مدل DH-IPC-HFW2531SP-S-S2

   36,850,000ریال
   تنها 2 عدد در انبار باقی مانده

   دوربین مداربسته تحت شبکه 2 مگاپیکسل تیاندی مدل TC-H326S

   295,630,000ریال
   تنها 1 عدد در انبار باقی مانده

   دوربین مداربسته تحت شبکه 5 مگاپیکسل برایتون مدل IPC7L552T9AQ

   22,900,000ریال
   تنها 2 عدد در انبار باقی مانده

   دوربین مداربسته تحت شبکه 2مگاپیکسل تیاندی مدلTC-C32WS

   31,650,000ریال
   تنها 2 عدد در انبار باقی مانده

   دوربین مداربسته تحت شبکه3مگاپیکسل تیاندی مدلTC-C33XN

   18,710,000ریال
   تنها 2 عدد در انبار باقی مانده

   دوربین مداربسته تحت شبکه 3 مگاپیکسل فاراد مدل IPF-375BF-SW

   13,600,000ریال
   تنها 1 عدد در انبار باقی مانده

   دوربین مداربسته تحت شبکه 5 مگاپیکسل نونیم مدل IPC-T4215

   13,000,000ریال
   تنها 2 عدد در انبار باقی مانده

   دوربین مداربسته تحت شبکه 2 مگاپیکسل تیاندی مدل TC-C32HN

   11,790,000ریال
   تنها 2 عدد در انبار باقی مانده

   دوربین مداربسته تحت شبکه 4 مگاپیکسل تیاندی مدل TC-C34HS

   19,070,000ریال
   تنها 2 عدد در انبار باقی مانده

   دوربین مداربسته تحت شبکه 5 مگاپیکسل تیاندی مدل TC-C35TS با لنز موتورایز 13.5-2.7

   70,130,000ریال
   تنها 2 عدد در انبار باقی مانده

   دوربین مداربسته تحت شبکه 8 مگاپیکسل تیاندی مدل TC-C38KS

   43,880,000ریال
   تنها 2 عدد در انبار باقی مانده

   دوربین مداربسته تحت شبکه 2 مگاپیکسل داهوا مدل DH-IPC-HDW2230T-AS-S2

   29,360,000ریال
   تنها 2 عدد در انبار باقی مانده

   دوربین مداربسته HD

   دوربین مداربسته 5 مگاپیکسل برایتون مدل UVC65B19B

   10,500,000ریال

   دوربین مداربسته 5 مگاپیکسل برایتون مدل UVC83D85

   9,600,000ریال

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل برایتون مدل UVC74B17

   7,900,000ریال

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل برایتون مدل UVC78B29

   12,500,000ریال

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل برایتون مدل UVC64B17

   9,290,000ریال

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل برایتون مدل UVC78E97

   13,500,000ریال

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل برایتون مدل UVC78C29

   13,500,000ریال
   تنها 2 عدد در انبار باقی مانده

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل نونیم مدل A-E6

   ناموجود

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل نونیم مدل A-M60

   4,200,000ریال
   تنها 1 عدد در انبار باقی مانده

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل نونیم مدل A-75DH

   5,530,000ریال
   تنها 2 عدد در انبار باقی مانده

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل نونیم مدل 8225

   ناموجود

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل نونیم A70

   ناموجود

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل نونیم مدل A-60XA

   ناموجود

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل نونیم مدل S18

   ناموجود

   دوربین مداربسته 2.4 مگاپیکسل فاراد مدل DF-270BFS

   5,550,000ریال

   دوربین مداربسته 5 مگاپیکسل نونیم مدل A-DH60

   ناموجود

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل فاراد DF-277BFF

   ناموجود

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل فاراد DF-237BFF

   ناموجود

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل نونیم مدل PD18

   ناموجود

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل برایتون مدل 77B19BN

   ناموجود

   دوربین مداربسته 5 مگاپیکسل نونیم مدل 8220

   5,900,000ریال

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل نونیم مدل 60F

   4,200,000ریال

   دوربین مداربسته 5 مگاپیکسل نونیم مدل H6

   5,970,000ریال

   دوربین مداربسته 2مگاپیکسل نونیم مدل D10

   ناموجود

   دوربین مداربسته بند انگشتی 2 مگاپیکسل نونیم HD

   5,600,000ریال

   دوربین مداربسته فلت رم خور 2 مگاپیکسل نونیم

   ناموجود

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل برایتون مدل UVC23B15

   5,200,000ریال
   تنها 1 عدد در انبار باقی مانده

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل برایتون مدل UVC85B19B

   6,700,000ریال

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل برایتون مدل UVC85B29

   10,500,000ریال

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل برایتون مدل UVC85T02

   4,200,000ریال

   دوربین مداربسته 5 مگاپیکسل برایتون مدل UVC83B29

   12,000,000ریال
   تنها 2 عدد در انبار باقی مانده

   دوربین مداربسته 5 مگاپیکسل برایتون مدل UVC83C29

   17,100,000ریال
   تنها 2 عدد در انبار باقی مانده

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل برایتون مدل UVC68D85

   8,500,000ریال

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل نونیم مدل TR-W60

   ناموجود

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل نونیم مدل8229

   ناموجود

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل نونیم مدل 50H

   ناموجود

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل نونیم مدل H1

   ناموجود

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل نونیم مدل 24HD

   ناموجود

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل نونیم مدل 36DH

   ناموجود

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل نونیم مدل D5

   ناموجود

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل نونیم مدل sony8302

   5,700,000ریال

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل برایتون مدل UVC85B19P

   4,950,000ریال

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل برایتون مدل UVC77B1A

   7,470,000ریال

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل برایتون مدل UVC77D8A

   8,300,000ریال

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل نونیم مدل 8223

   ناموجود

   دوربین مداربسته 5 مگاپیکسل نونیم مدل 90HK

   ناموجود

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل نونیم مدل 8301

   ناموجود

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل نونیم مدل 60TSW

   4,400,000ریال

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل نونیم مدل 8223XM

   ناموجود

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل نونیم مدل 8229XM

   3,680,000ریال

   دوربین مداربسته 4 مگاپیکسل داهوا مدل DH-HAC-HFW1400CMP

   12,820,000ریال

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل برایتون مدل UVC85B29R

   7,900,000ریال

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل نونیم مدل 60d

   4,500,000ریال

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل نونیم مدل r7v

   5,200,000ریال

   دوربین مداربسته 5 مگاپیکسل نونیم مدل 8225

   5,500,000ریال

   دوربین مداربسته 5 مگاپیکسل داهوا مدل DH-HAC-T2A51P

   14,280,000ریال

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل داهوا مدل DH-HAC-B1A21P

   6,850,000ریال

   دوربین مداربسته 5 مگاپیکسل داهوا مدل DH-HAC-B1A51P

   12,700,000ریال
   تنها 2 عدد در انبار باقی مانده

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل داهوا مدل DH-HAC-HFW1200CMP

   10,320,000ریال

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل داهوا مدل HAC-HFW1200CMP-A

   11,110,000ریال

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل داهوا مدل DH-HAC-HFW1239TP-LED

   15,080,000ریال
   تنها 2 عدد در انبار باقی مانده

   دوربین مداربسته 5 مگاپیکسل داهوا مدل DH-HAC-HFW1500CMP

   16,660,000ریال

   دوربین مداربسته 5 مگاپیکسل داهوا مدل DH-HAC-HFW1500RP-Z-IRE6

   30,150,000ریال
   تنها 1 عدد در انبار باقی مانده

   دوربین بولت 5 مگاپیکسل داهوا مدل DH-HAC-HFW1509TLMP-LED

   20,630,000ریال

   دوربین مداربسته5مگاپیکسل داهوا مدل DH-HAC-HFW1500TLP

   15,870,000ریال

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل برایتون مدل UVC24B48R

   5,200,000ریال

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل نونیم مدل AHD-530

   4,000,000ریال

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل نونیم مدل AHD-206

   ناموجود

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل نونیم مدل AHD-60AY

   3,600,000ریال

   دوربین مداربسته 5 مگاپیکسل نونیم مدل AHD-8301

   ناموجود

   دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل نونیم مدل AHD-F6

   4,150,000ریال

   دوربین های مدار بسته HD برایتون

   دوربین های CVI داهوا

   دوربین های مداربسته آلباترون

   دوربین های وایرلس IOT

   دوربین مداربسته بیسیم مگنتی Wi-Fi با پایه V380 pro

   6,990,000ریال8,600,000
   تنها 1 عدد در انبار باقی مانده

   دوربین لامپی چرخشی 2 مگاپیکسل مدل V380

   10,700,000ریال

   دوربین تحت شبکه 2مگاپیکسل برایتون مدل IoT-2112P8 به همراه رم 64 گیگابایت

   9,000,000ریال
   تنها 2 عدد در انبار باقی مانده

   دوربین 2 مگاپیکسل لامپی مدل V380

   ناموجود

   دوربین مانیتور کودک 2 مگاپیکسل BABY CAM مدل Yoosee

   ناموجود

   پکیج دوربین های مدار بسته

   پکیج فروشگاهی 2 دوربین 4کانال برایتون

   28,780,000ریال

   پکیج فروشگاهی 8 دوربین 8کانال برایتون

   84,280,000ریال

   پکیج فروشگاهی 6 دوربین 8کانال برایتون

   68,360,000ریال

   پکیج فروشگاهی 4 دوربین 8کانال برایتون

   56,440,000ریال

   پکیج فروشگاهی 4 دوربین 4کانال برایتون

   52,240,000ریال

   پکیج فروشگاهی 2 دوربین 4کانال برایتون

   30,780,000ریال

   پکیج 4 کانال وایرلس شبکه

   ناموجود

   پکیج 4 کانال تحت شبکه NVR

   17,990,000ریال
   تنها 2 عدد در انبار باقی مانده

   دستگاه NVR

   دستگاه ضبط تصویر 4 کانال داهوا مدل DHI-NVR1104HS-S3-H

   24,190,000ریال

   دستگاه ضبط تصویر 16 کانال داهوا مدل DHI-NVR4216-4KS2-L

   77,670,000ریال
   تنها 2 عدد در انبار باقی مانده

   دستگاه ضبط تصویر 5 کانال تیاندی مدل TC-R3105(I/B/L)

   14,260,000ریال

   دستگاه ضبط تصویر 5 کانال تیاندی مدل TC-R3105(I/B)

   24,250,000ریال
   تنها 1 عدد در انبار باقی مانده

   دستگاه ضبط تصویر 10 کانال تیاندی مدل (I/B)TC-R3110

   27,600,000ریال

   دستگاه ضبط تصویر 20 کانال تیاندی مدل (I/B)TC-R3120

   35,060,000ریال
   تنها 1 عدد در انبار باقی مانده